Оферта

Шановний користувач сайту magda.shop, звертаємо Вашу увагу на те, що проставлення символу «галочка» означає, що Ви ознайомлені та згодні з умовами використання сайту magda.shop, а також є акцептом Вами даної публічної оферти. Проставлення символу «галочка»,а також використання в будь-якому вигляді сайту magda.shop (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням замовлень Вами товарів і послуг з використанням сайту magda.shop, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм і т.п.) є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами, зазначеними у даній публічній оферті і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта є обов’язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти, Ви повинні утриматися від використання сайту magda.shop.

Визначення і терміни

 • Сайт – Інтернет-ресурс Виконавця magda.shop.
 • Виконавець – крамниця Цьоці Магди.
 • Адміністрація  – особи, уповноважені належним чином Виконавцем на управління Сайтом і надання сервісів Користувачам при використанні Сайту відповідно до цього Договору.
 • Відвідувач – будь-яка особа, яка взаємодіє з Сайтом будь-яким способом, в тому числі і випадкові гості Сайту.
 • Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору і користується Сервісами Виконавця.
 • Контент – будь-яка інформація, яка розміщується Адміністрацією чи Користувачем на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: назва та опис товарних позицій, фотографії, характеристики товару, відгуки, тощо.
 • Реєстрація – процедура заповнення користувачем реєстраційної форми на Сайті, після затвердження якої Виконавцем такій особі присвоюється відповідний логін і пароль для доступу до персональної сторінки зареєстрованого Користувача.
 • Авторизація – введення зареєстрованим Користувачем своїх логіна і пароля для входу в Особистий профіль.
 • Особистий профіль – персональна сторінка зареєстрованого Користувача на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Користувач здійснює управління своїм обліковим записом (акаунтом).
 • Логін – ідентифікатор Користувача при авторизації на Сайті, який він використовує в процесі користування Cfqnjv відповідно до цього Договору. Як Логін може використовуватись адреса електронної пошти Користувача. Забороняється реєструвати і використовувати кілька Логінов одним і тим же Користувачем. При цьому не допускається використання Користувачем Логіна, вже використовуваного іншим Користувачем.
 • Акцепт – повне прийняття Користувачем умов Договору, в передбаченому Договором порядку.
 • Пароль – символьна комбінація, що забезпечує в сукупності з логіном ідентифікацію Користувача при використанні Сервісів Виконавця, які надаються відповідно до цього Договору.
 • Покупець – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа – підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди і яке, користуючись можливостями Сайту, купує і / або замовляє запропоновані товари. Покупець може користуватися можливостями Сайту шляхом реєстрації на Сайті зі створенням свого «Особистого профілю». 
 • Товарна позиція – комерційна пропозиція про продаж товару, яке публікується їм на Сайті.
 • Зображення – фотографії (аватари) користувачів, прикріплені фото / зображення до Товарним позиціях, додані фото / зображення в чаті на Сайті.
 • Відгук – коментарі Користувача на Сайті з приводу його взаємин з Виконавцем в процесі покупки товару, або якості самого товару.
 • Облікова час – Київський час. Всі дати, які вказуються при використанні Сайту і Сервісів Виконавця, обліковуються за Київським часом.
 • Правила конфіденційності – умови роботи Виконавця з конфіденційною інформацією на Сайті. Діюча версія розміщена на Сайті. Правила конфіденційності є невід’ємною частиною Договору.

Предмет та умови договору

 1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передачі таких товарів Користувачеві.
 2. Ця Угода є публічною офертою. Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувач вважається беззастережно і безумовно приймаючим (акцептуючим) цієї Угоди. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до реєстрації на Сайті і/або проставлення символу «галочка». Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Угоди (у відповідності зі статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України).
 3. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж товарів.
 4. Інформація про товар відображається на сайті magda.shop і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг що відображаються на сайті magda.shop можуть бути змінені. Зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті magda.shop.
 5. Цей договір може бути укладений право- і дієздатним Користувачем, які досягли 14 років, з урахуванням особливостей, передбачених главою 4 Цивільного Кодексу України. Приймаючи умови договору, Ви підтверджуєте свою право- і дієздатність, приймаєте на себе зобов’язання, що виникають в результаті використання сайту magda.shop і укладення даного договору.
 6. Пропозиція на Сайті не є офертою. Користувач після ознайомлення з розміщеною на сайті Пропозицією має право зробити оферту шляхом заповнення форми Замовлення і/або здійснити замовлення через дзвінок за номером зазначеним на сайті. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Виконавцю на замовлення Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідній Пропозиції.
 7. Оферта вважається прийнятою Виконавцем, якщо Виконавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою Користувача, надав рахунок на оплату замовлених товарів.
 8. Виконавець має право запропонувати замовити товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічній офертою і має бути прийнято Користувачем. Прийняттям зустрічній оферти вважається фактичне отримання Користувачем і/або Одержувачем товару на умовах, передбачених зустрічною офертою. Виконавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Покупцем.
 9. Узгодженням всіх істотних умов Сторонами є оплата та/або фактичне отримання товару Покупцем, а також відвантаження товару Виконавцем.
 10. Сторони погоджуються, що напрямок Виконавцем і/або Адміністрацією сайту будь-яких повідомлень про наявність товару, прийняття замовлення, терміни доставки товару, його ціну, умови і формах оплати, статус та/або зміни статусу замовлення і т.п., відправлених Виконавцем і / або адміністрацією сайту за допомогою електронної пошти, допомогою телефонії, є виключно повідомленням Покупця про отримання оферти Виконавцем і не може свідчити про її акцептування Виконавцем.
 11. Доставка товару здійснюється компанією-експедитором ТОВ «Нова Пошта» шляхом адресної доставки Користувачеві або доставки до відділення «Нової Пошти» з подальшим самостійним отриманням товару Користувачем; самостійним вивезенням товару клієнтом з магазину. Якщо у населеному пункті відсутнє відділення компанії-експедитора, Користувач має право обрати для доставки найближчий населений пункт, в якому є відділення компанії-експедитора. Адреси відділень компанії-експедитора можна побачити за посиланням https://novaposhta.ua/uk/office.
 12. Моментом отримання товару Одержувачем підписання Одержувачем документа, що підтверджує факт прийняття замовного Користувачем товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку і т.д.) або фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. Перед відправкою товар перевіряється і страхується на повну вартість. При отриманні товару Одержувач зобов’язується перевірити товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, акт прийому-передачі) і в разі проблем на місці пред’явити претензії службі доставки. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.
 13. При прийнятті (акцептуванні) оферти Виконавця Користувач надає згоду щодо отримання інформації про товар за допомогою дистанційного зв’язку. Проставлений підпис на документах, що підтверджує прийняття товару та/або фактичне прийняття товару, означає, що Одержувач отримав всі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його прийняття.

Відповідальність сторін

 1. Являючись Користувачем Сайту, Ви гарантуєте не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту.
 2. Користувач зобов’язаний своєчасно проінформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до особистої сторінки Користувача третіми особами. Для інформування користувач повинен звернутися до Адміністрацію Сайту через контактну форму на Сайті.
 3. Користувач надає свою згоду на використання і обробку персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства України.
 4. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач також підтверджує, що ознайомлений і згоден з Політикою конфіденційності Сайту, а також з умовами цієї Угоди.
 5. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач підтверджує, що він є право- і дієздатним, а також що у нього відсутні будь-які обмеження в дієздатності.
 6. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.
 7. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють Платники, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Користувач. Адміністрація сайту не бере на себе відповідальність за дії Процесингових центрів.
 8. Власник сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту.
 9. Виконавець не несе відповідальність за дії Перевізника, в тому числі за терміни перевезення компанією перевізником, а також за збереження доставки.
 10. Відповідальність Виконавця за зміни умов замовлення товару обмежується правом Одержувача (Користувач, Платник) відмовитися від замовлення товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).
 11. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і/або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою товару за невірною адресою або видачу товару невірному Одержувачу, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Адміністрація сайту має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати товару. Користувач зобов’язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.

Інші умови

 • Користувач має право призначити Одержувачем замовленого товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов’язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу України.
 • Всі можливі суперечки і протиріччя, що виникають між Сторонами у рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України виключно за місцем реєстрації Власника сайту. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним не скасовує дію Угоди у решті частини і не знімає з Користувача Сайту зобов’язань, прийнятих при реєстрації.
 • Всі права на Сайт у цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) magda.shop належать Власнику сайту.
 • Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Адміністрація сайту буде направляти на електронну адресу Користувачів листи і/або повідомлення, у тому числі, рекламного характеру. Разом з цим, Сайт зобов’язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім особам. Користувач має право відмовитися від такої розсилки самостійно.
 • Вказуючи номер мобільного телефону у формах на сайті, Користувач автоматично погоджується отримувати повідомлення від Сайту, у тому числі рекламного характеру. При виникненні наміру зупинити розсилку такого роду, Користувач повинен звернутися до Адміністрації Сайту.
 • Користувачеві забороняється розміщувати призначений для користувача контент, заборонений чинним законодавством та/або такий, що суперечить морально-етичним нормам спільноти.
 • Здійснюючи Замовлення на Сайті, Користувач добровільно надає свою згоду Адміністрації сайту на збір і обробку (накопичення, зберігання, відновлення, використання, поширення, знищення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса , з метою забезпечення відносин в сфері купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері рекламних і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних перевізникам, транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям, іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане положення діє протягом 5 років з моменту оформлення останнього замовлення на сайті.
 • Користувач ознайомлений і згоден з умовами даної угоди.
 • Умови Політики Конфіденційності вказані в на сторінці https://magda.shop/privacy-policy/.